Proč není v roce 2014 nora obsazená?

06.08.2014 11:38

   Mírný průběh zimy 2013 - 2014 vzbuzoval naději, že se chystá na Chotýšance slibná hnízdní sezóna ledňáčka říčního. Záplavy nepostihly sledovanou noru ani po tání sněhu, ani po letních deštích. Přes všechny pozitivní okolnosti nevyvedli ledňáčci v monitorované noře ani jedno mládě. V první polovině dubna se sice v noře zdržoval sameček, ale k zahnízdění páru nedošlo. Když bylo zřejmé, že se ledňáčci zmíněné oblasti vyhýbají, začalo pátrání po příčinách neobvyklého stavu.
   Ukázalo se, že ledňáčci hnízdí poblíž kilometr vzdáleného rybníka. Pod přepadem hráze rybníka je voda prokysličená a zdržují se zde v hojném množství drobné rybky. Nedaleko po proudu byly na žádost chatařů bagrem upraveny břehy. Při tomto zásahu byla zlikvidována hnízdní stěna ( v té době naštěstí bez ledňáčků). Důvodem požadavku chatařů byla údajně nedostatečně odtékající voda při deštích. Při důkladné prohlídce koryta potoka dále po proudu se ukázal pravý důvod potíží chatařů i ledňáčků. V korytě leží množství padlých stromů a ulomených větví. Ty brání volnému odtoku vody a vytváří značně rozsáhlé oblasti páchnoucí vody. Na dně potoka se vytvořila vrstva tlející hmoty z listí a větví. Při každém kroku po dně potoka se uvolňuje množství zapáchajícího plynu. Ryby z tohoto úseku zmizely. Proto je zde pobyt nezajímavý také pro ledňáčky. Sledováním bylo zjištěno, že lovit nelétají po potoce, ale hledají zdroj potravy na kaskádě rybníků proti toku vody. Díky tomuto stavu klesl počet hnízdění v této oblasti na minimum.
   Paradoxně bezzáplavový průběh letošní sezóny zhoršil situaci na některých hnízdištích ledňáčků. Koryto potoka zůstalo nepropláchnuté záplavami a člověk své potíže "řešil" po svém.