Články

                                                                                                                          >> Polska wersja <<

Čáp černý – průběh hnízdění

Úvod
    Předmětem tohoto článku je popis chování čápů černých (Ciconia nigra) na hnízdě v době péče o mláďata. Ke sledování péče o mladé bylo využito nalezení zcela netypicky umístěného, avšak pro sledování ideálně situovaného opakovaně využívaného hnízda. Hnízdo bylo sledováno z povzdálí pomocí dálkově ovládané kamery. V popisu je pro specifikování stáří mláďat použito označení D pro den líhnutí a čas je uváděn v SEČ.

Záznam

    Den D+5. Na hnízdě jsou vidět 4 mláďata. Jsou v bílém prachovém šatu, jen konce křídel mají ještě holé (hlavně nejmenší jedinec). Zobáky jsou žluté. S mláďaty zůstává na hnízdě vždy jeden z rodičů až do návratu druhého s potravou. Ve 12:54 hodin SEČ se oba staří ptáci setkávají na hnízdě, zdraví se sípavým hýkáním a imponováním s roztaženými ocasy. Po chvíli samec odlétá a zůstává samice. Potravu vyvrhuje vedle mláďat mimo střed hnízda. Ve 13:28 hodin usedá na mladé. Ve 14:00 hodin vstává a vyvrhuje další dávku potravy. Mláďata hltavě polykají potravu mnohdy i s mechem, kterým je hnízdo vystlané. V 15:07 hodin proběhlo střídání starých ptáků na hnízdě. V přinesené potravě je vidět drobné ryby a mihule. Větší ryby rodič opět polyká. Pootevřeným zobákem bodá samec do dna hnízda a to i několik minut nepřetržitě. Snad tím pomáhá odtoku trusu z hnízda. Tento den přinášeli ptáci potravu v intervalu cca 2 hodiny.
    Den D+10. Na hnízdě jsou stále 4 mláďata. Nejmenší nemá ještě zcela opeřené konce křídel. Sourozenci si jeho křídla pletou s potravou a tahají se o ně jako o potravu. Vysvětlují se tak zhmožděniny křidélek nalezených mrtvolek malých čápů. V přinesené potravě se objevují již i velké ryby, které po pozření výrazně deformují obrysy mláděte. Trus se již mláďata snaží vystřikovat přes okraj hnízda. Vlivem prudkých dešťů a následného zakalení vody se prodlužuje interval příletů s potravou. Velikostní odstup nejmenšího mláděte se zvětšil. Samice ho v 17:30 hodin (asi čtvrt hodiny po krmení) vynáší zobákem za hlavu na okraj hnízda a brání mu v návratu do hnízdní kotlinky. Ve chvílích klidu oštipuje samice šat mláďat a upravuje okraje hnízda. Většinu dne je ještě jeden z rodičů na hnízdě. Při střídání je vítání partnerů jen krátké a méně výrazné.
    Den D+11. Předpokládané vyhození nejmenšího mláděte z hnízda se neuskutečnilo. Na hnízdě jsou 4 mláďata. Interval krmení je stále ještě přes 3 hodiny. Potrava je i nadále vyvrhována k okraji kotlinky vedle mláďat. Samice částečně konzumuje vyvrženou drobnou potravu. Provádí zobákem úpravy okrajů hnízda.
     Den D+14. Všechna 4 mláďata byla okroužkována.
    Den D+16. Samice již vyvrhuje potravu do středu mezi všechna 4 mláďata a ve chvílích oddechu upravuje okraje hnízda. Mláďata se kryjí před sluncem ve stínu těla samice. Již je zaznamenáno posilování křídel u největšího mláděte. U dvou větších mláďat jsou znát černé linie z toulců obrysových per na hranách křídel. Samec vyvrhuje potravu na okraj skupiny mláďat, po několika minutách chvíli bodá pootevřeným zobákem do dna hnízda vedle mláďat. Zobákem oštipuje peří mláďat (včetně nejmenšího), rozlouskává a vyhazuje z hnízda vývržky. Na hnízdě už trvale nesetrvává jeden z rodičů. Chování všech ptáků na hnízdě je nekonfliktní.
    Den D+21. Na hnízdě jsou 4 mláďata čápa černého. Začínají postávat a intenzivně posilují křídla. Na hřbetech již mají výrazná černá V. Černé znaky mají i u kořene ocasu. Při příletu rodiče je jeho těsná blízkost u hnízda signalizována prudkým máváním křídel mláďat a jejich hlasovými projevy. Samice po příletu vystrkuje zobákem nejmenší mládě k okraji hnízda a pak teprve vyvrhuje potravu do středu hnízda mezi zbývající 3 mláďata. Nejmenší mládě se neodvažuje po dobu krmení k ostatním vrátit.
    Den D+27. Ve hnízdě jsou již jen 3 mláďata. Nejmenší mládě je nalezeno mrtvé asi 8 m od hnízdního stromu. V jeho blízkosti je několik stříkanců. Z toho vyplývá, že mládě po pádu žilo a zemřelo buď vlivem vnitřních zranění, nebo hlady. Zbývající mláďata mají na hranách křídel široké černé pruhy. Rodiče krmí v intervalu kratším než 2 hodiny, po nakrmení se již na hnízdě nezdržují a odlétají opět pro potravu. Tím se zvýšil přísun potravy na hnízdo.
    Den D+32. Plocha křídel tří mláďat na hnízdě je zpola černá, černá je i hlava po stranách v oblasti od zobáku ke krku. Zobák mladých čápů s postupem času změnil od špičky barvu od žluté k žlutošedé. V tuto dobu mají mláďata žlutou jen asi třetinu zobáku. Interval krmení je přes dvě hodiny.
    Den D+44. Na hnízdě jsou 3 mláďata. Hřbet, ocas, křídla, hlavu a krk mají již v černé barvě bez lesku. Jen na krku nad lopatkami ještě proráží výrazně bílá barva prachového peří. Zobák je žlutý jen na čtvrtině poblíž kořene. Mladí tráví většinu času postáváním na hnízdě a oštipováním si peří. Zobáky prohledávají hnízdo a klapou. Pokoušejí se nabírat vítr roztaženými křídly. Ke krmení zaklekávají. Přílet rodičů je signalizován již na značnou vzdálenost. Interval krmení je cca 4 hodiny. Po vyvržení potravy rodič okamžitě odlétá.
    Den D+53. Všechna 3 mláďata stále více času tráví pročesáváním a úpravou peří zobákem. Také prohrabávání hnízda a klapání zobákem je častější.
    Den D+62. Na hnízdě jsou 3 mláďata. Pokoušejí se o procházky po větvi a balancování křídly. Nabírají vítr pod křídla a nadnášejí se poskakováním a máváním křídly. Zobákem si upravují peří. Časté je klapání zobákem.
    Den D+68. Tři mláďata na hnízdě často klapou zobáky, upravují si peří a testují si křídla. Jedno mládě obletí během pozorování malé kolečko o průměru asi 4 metry.
    Den D+71. V 9 hodin SEČ je hnízdo prázdné. V 11 hodin jsou opět všechna mláďata zpět na hnízdě. Po nakrmení ve 14:32 hodin zůstávají mláďata na hnízdě. Při odletu odchází starý pták po hřbetě mladých. Tlučení křídly mladých v průběhu krmení je tak prudké a intenzivní, že je nebezpečím i pro rodiče.
    Den D+73. Všechna 3 mláďata setrvávají na hnízdě. To se nemění ani po nakrmení v 10:46 hodin. Není již vidět žádné posilování křídel. Mláďata na hnízdě pročechrávají a protřásají peří. V dešti pak stojí se zobáky vtisknutými do peří na krku.
    Den D+76. Po nočním dešti jsou všechna 3 mláďata na hnízdě. Zobáky mají celé žlutošedé. V 9:53 hodin proběhlo krmení mláďat. Po nakrmení v 9:57 hodin odlétá první mládě a za okamžik druhé. Třetí mládě zůstalo na hnízdě. Po čtvrthodině se v 10:14 hodin jedno mládě vrátilo do hnízda. V době pobytu na hnízdě mláďata pročechrávají a protřásají peří. Není zaznamenáno žádné posilování křídel. Také nebylo pozorováno žádné další krmení na hnízdě. Snížením intenzity krmení rodiči byl vytvořen tlak na opuštění hnízda.
    Den D+79. Hnízdo je nalezeno prázdné a návrat mladých čápů nebyl již zaregistrován.

Závěr

    Pozorování nebylo vědeckým sledováním, ale mělo poodhalit zajímavosti ze života na jednom netypicky umístěném hnízdě čápů černých. Hnízdo bylo monitorováno cca v pětidenním intervalu, ten však byl upravován podle odhadu situace na hnízdě (likvidace nejmenšího mláděte, opuštění hnízda apod.) Některé závěry byly udělány na základě shlédnutí videozáznamu, a tak například rozlišení samce a samice není spolehlivé.
    Zajímavá je závislost frekvence krmení na počasí. Bylo zjevné, že frekvence krmení není výrazně závislá na stáří mláďat, ale na počasí v blízkosti lovišť jejich rodičů. Pokud totiž vydatně prší, dochází k zakalení potoků, které jsou nejčastějším lovištěm čápa černého. V důsledku toho se nedaří čápům získávat potravu v potřebném množství. Prodlužuje se interval mezi krmením. S vyhladověním mláďat se zvětšuje agresivita mláďat i rodičů hlavně vůči nejslabšímu mláděti. Rodiče (zde zřejmě samice) brání mláděti v krmení, to slábne, zaostává za sourozenci v růstu a posléze hyne. Zda bylo mládě vyhozeno z hnízda nebo spadlo v důsledku slabosti ve věku, kdy se staví na nohy, nebylo zjištěno.
    V blízkosti čapího hnízda se kromě much objevují často babočkovití motýli, kteří jsou lákáni páchnoucími rozkládajícími se zbytky potravy a trusem.
Než mladí čápi černí opustí natrvalo hnízdo, vrací se několik dnů na hnízdo v očekávání krmení (jsou zde občas přikrmováni). Zřejmě vzhledem k tomu, že hnízdo bylo nad hustým a vysokým smrkovým podrostem, nesestupovali mladí čápi po opuštění hnízda na zem, ale pohybovali se po větvích okolních stromů.


(Ke shlédnutí je videosestřih vybraných záběrů z hnízdění čápa černého.)