Video 1     Ledňáček říční ( Alcedo atthis )          (délka 10 minut, rok 2012)

"Ledňáček říční v IR světle"

    Autor se řadu let snaží pozorovat a dokumentovat děje v přírodě. Pokouší se odhalovat zatím nepoznané detaily a průběhy přírodních procesů. Jednou z otázek, kterou si klade, je i to, jak vlastně probíhá hnízdění ledňáčka říčního ( Alcedo atthis ) v přírodních podmínkách a bez ovlivnění přítomností a činností člověka. K tomuto účelu si zhotovil specielní zařízení, pomocí kterého začal odpovědi postupně získávat. V roce 2007 se podařilo vůbec poprvé pozorovat a zaznamenat celý vývoj v noře od obsazování hnízdiště až po vylétnutí mláďat z nory.

(Pro zájemce je připraven podrobný popis výzkumu hnízdění ledňáčka říčního.)

Audio 1     Ledňáček říční (Alcedo atthis)          (délka 6 minut, rok 2013)

"Hlas ledňáčka"

    V návaznosti na unikátní sledování životních projevů ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v noře vznikly rozsáhlé kolekce audionahrávek (často dosud nepozorovaných projevů). Sestava "Hlas ledňáčka" obsahuje ve zkratce některé charakteristické zvuky z nory. V obrazové stopě souboru jsou textové popisy právě přehrávaných zvuků.
(Pro zájemce je připraven podrobný popis výzkumu
hnízdění ledňáčka říčního.)

Video 2     Čáp černý ( Ciconia nigra )          (délka 24 minut, rok 2013)

"Čáp černý - hnízdění"

    Při účasti na kroužkováních čápů po roce 2000 vznikla myšlenka zaznamenat na ideálně situovaném hnízdě průběh hnízdění. Z archivních záběrů byl vytvořen ilustrační videosestřih průběhu hnízdění. Ten zachycuje nejzajímavější okamžiky dvouměsíční péče čápů o mláďata včetně odhalení příčin zhmoždění a nakonec i úmrtí nejmenšího mláděte.
(Pro zájemce je připraven podrobný popis
hnízdění čápa černého.)

Video 3     Vážka          (délka 6 minut, rok 2006)

"... jak se rodí vážky ..."

    Přeměnu vážek z larvy v dospělého jedince je možno pozorovat nejčastěji při březích stojatých i tekoucích vod. Proces přeměny probíhá v závislosti na druhu vážky a klimatických podmínkách od několika desítek minut až po řadu nekonečných hodin. Celý děj si lze prohlédnout v ilustračním zkráceném sestřihu.

Video 4     Vlašimsko          (délka 29 minut, rok 2007)

"Vlašimsko"

    Poeticky pojatý film Václava Vilimovského a Miloše Povolného přiblíží divákovi vlídným způsobem kraj pod Blaníkem.

    První část filmu je věnovaná Vlašimi, městu, které je centrem oblasti. Pohledy na vlašimský zámek, jeho interiéry a na romantická zákoutí zámeckého parku dávají možnost vytvořit si představu o této historické části města jako zóně klidu a odpočinku. Obraz Vlašimi dokresluje pohled do minulosti města.

    Ve druhé části filmu představují autoři divákovi historicky cenné a zachovalé objekty ze širokého okolí Vlašimi. Nejčastěji jsou to kostely a poutní místa.

    Kraj v okolí Vlašimi zve návštěvníky také zachovalou přírodou s řadou chráněných území. Tomuto pohledu do kraje je věnována třetí část filmu. Působivé krajinné scenérie střídají detailní pohledy na vzácnou i zcela běžnou květenu regionu. Stejnou měrou je pozornost věnovaná i říši živočišné.

    Film tak ve stručnosti podává obraz o tom, co návštěvníky kraje nejčastěji oslovuje. Je to možnost trávit čas v nepoškozené přírodě a potěšit se pohledem na krásná díla lidských rukou, která přečkávají staletí.

 

DVD s filmem "Vlašimsko" lze dodat na dobírku poštou za cenu 99,- Kč plus poštovné.

Po domluvě je možný i osobní odběr.

(Také publikace ukazuje v tištěné podobě zajímavé pohledy do kraje pod horou Blaník.)

Video 5     brhlík lesní, čáp černý, kos černý, kulík říční, ledňáček říční, moták pochop, skorec vodní, strakapoud velký, sýkora babka, ťuhýk obecný          (délka 13 minut, rok 2006)

"10x ptáci"

    Kolekce vznikla v roce 2006 jako součást CD-ROM přílohy ke knize Pavla Vašáka Ptáci Podblanicka. Obsahuje 10 minipříběhů ze světa ptáků. Každému z deseti zachycených druhů (brhlík lesní, čáp černý, kos černý, kulík říční, ledňáček říční, moták pochop, skorec vodní, strakapoud velký, sýkora babka, ťuhýk obecný) je věnována přibližně minuta snímku, která ukazuje zajímavé nebo řídce pozorované okamžiky ze života druhu.