Jaká je asi naděje?

12.04.2015 10:02

   Zimní období 2014-2015 se zdá být již druhé pozitivní pro následující hnízdní sezónu ledňáčka říčního. Mírná zima bez tuhých mrazů, nezamrzlé hladiny vodních toků. To jsou příznivé faktory pro přežití ledňáčka. Letošní zimu jsou ale také spojené s minimem srážek. Z toho vyplývá i absence přívalů vody z tajícího sněhu, které by čistily koryta potoků. Správce toku koryto v monitorovaném úseku nečistí a nyní chybí i přírodní faktor, který by pomohl zprůchodnit potok.
   Začátek letošní hnízdní sezóny poznamenává ještě jedna skutečnost. V lednu protékala korytem potoka páchnoucí břidlicově šedá hmota z nedalekého po letech vypouštěného rybníka. Kolik ryb to asi v potoce přečkalo? V době napouštění rybníka bylo v potoce dobře vidět zabahněné koryto. Tento stav je na kilometrech toku zatím setrvalý, protože průtok potokem je malý. Z potoka bohatého na hnízdící ledňáčky je zatím páchnoucí stoka. Ledňáčka lze spatřit pod přepadem rybníka, kde je prokysličená voda a dno nebylo vypouštěním zasaženo. Jaká je tedy naděje na návrat ledňáčků a kdy se vrátí? Až naprší .....?